Pracovnělékařské služby

GYMUNO » Pracovnělékařské služby

Mohlo by vás zajímat

Kontakty

GYMUNO, spol. s r.o.
Centrum specializované lékařské péče

EGON BUSINESS CENTRE
Kischova 1732/5
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel: 222 265 420, 222 265 421, 222 265 422
email: recepce1@gymuno.cz

ERWIN CENTRE
Kischova 1733/3
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel: 222 265 432, 222 265 420-2
email: recepce@gymuno.cz


Pracovnělékařské služby

Naše Centrum specializované lékařské péče GYMUNO, spol. s r.o. zajišťuje pracovnělékařskou péči zaměstnanců dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. GYMUNO, spol. s r.o. vlastní certifikát dle ČSN EN ISO 9001: 2009. Nabízíme zaměstnavatelům komplexní řešení jejich zákonné povinnosti zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči. Naše činnost spočívá v poskytování komplexních služeb pracovnělékařské péče, jejichž rozsah a obsah je vymezen:

  • zákonem 373/2011 Sb., o specifi ckých zdravotních službách, v platném znění
  • mezinárodní úmluvou ILO č. 161 (Vyhláška MZV 145/1988 Sb.), jež byla ČR ratifi kována
  • zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • zákoníkem práce
  • dalšími prováděcími právními předpisy
  • Navíc od 1.4.2012 jsou pracovnělékařské služby zcela vyloučeny z plateb veřejného zdravotního pojištění.


Nabízíme

Kvalifikované provádění lékařských preventivních prohlídek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců k vykonávané práci (vstupní, výstupní, periodické a jiné prohlídky). Dále tato služba zahrnuje poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Vyšetření provádíme za pomoci nejmodernějších přístrojů (QUICK Read, EKG, apod.).

Naše služby rovněž zahrnují:
prohlídky lékařem přímo na pracovišti
očkování proti chřipce
očkování proti klíšťové encefalitidě
očkování proti hepatitidě A
očkování proti hepatitidě A+B – kombinovaná vakcína 
očkování proti meningitis
očkování pro tyfu
očkování – nízkomolekulární heparin (dlouhý let letadlem)

Pro společnosti, jejichž zaměstnanci jsou řidiči, nabízíme komplexní vyšetření včetně EEG pro držitele řidičského průkazu skupin C, C+E, D, D+E a podskupin D1 a D1+E.

V případě specifických požadavků lze navázat i na odborná vyšetření v našich Centrech specializované péče pro obory: neurologie, fyzioterapie-rehabilitace, gynekologie-porodnictví, urogynekologie, neurochirurgie a sonografie – zobrazovací metody.


Kontaktní formulář   (z kategorie: Pracovnělékařské služby)Položky formuláře označené hvězdičkou jsou povinné (*)

top

GYMUNO, spol. s r.o.

EGON BUSINESS CENTRE

Kischova 1732/5
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel.: 222 265 420, 222 265 421
222 265 422
E-mail: recepce1@gymuno.czCentrum ERWIN


Kischova 1733/3
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel: 222 265 432, 222 265 420-2
E-mail:recepce@gymuno.czGYMUNO, spol. s r.o.
Centrum specializované lékařské péče

© 2008-2018 GYMUNO, spol. s r.o., Centrum specializované lékařské péče

Tvorba stránek Chabera   Redakční systém: PS2