Aktuality

Aktuality

Provoz a bezpečnostní opatření

Vážení pacienti,

rádi bychom Vás informovali, že provoz našeho zdravotnického zařízení je NEPŘERUŠEN.

Ordinuje plný počet lékařů včetně všech našich fyzioterapeutů.

V souvislosti s výskytem Covid – 19 je vhodné maximálně snížit počet osob v prostoru čekáren, a tím snížit riziko nákazy pacientů
i zdravotního personálu. Prosíme klienty, aby docházeli BEZ DOPROVODU rodinných příslušníků, výjimku tvoří matky s dětmi a budoucí maminky s přítelem nebo manželem.

Nadále je nutné dodržovat obecně platná pravidla k prevenci šíření onemocnění:

  • zakrývat si nos a ústa
  • časté mytí rukou vodou a mýdlem
  • nedotýkat se očí, úst neumytýma rukama
  • zdržet se pohybu v místech s vyšší koncentrací osob
  • při fyzických obtížích (teplota, kašel, potíže s dýcháním) kontaktovat svého praktického lékaře

Děkujeme za Vaši spolupráci a věříme, že současnou situaci zvládneme a nadále budete spokojeni s naší péčí.

Rozhovor s prof. MUDr. Janem Danešem, CSc.

VZP ČR - Rozšíření smluvního vztahu o obor neurologie

S účinností od 1.7.2020 rozšířila VZP ČR (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky) s naším zdravotnickým zařízením smluvní vztah o odbornost neurologie.

Objednávání termínů na telefonech: 222 265 420, 222 265 421 nebo 222 265 422.  

Ordinace neurologie se nachází v budově EGON na adrese Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4 v 6. nadzemním podlaží.