Kardiologie

Kardiologie

Kardiologie

Centrum kardiologie je založeno na profesionalitě a osobním přístupu s cílem zlepšit kvalitu života našich pacientů.

  • zajišťuje diagnostickou, terapeutickou, dispenzární a preventivní péči
  • poskytuje kvalifikovanou a vysoce odbornou péči pacientům s onemocněním cév a srdce
  • nabízí celý rozsah péče od preventivního vyšetření po plně specializovanou péči
  • mezioborová spolupráce s gynekologií, neurologií, ortopedií, neurochirurgií, sonografií, rehabilitací a s praktickým lékařem

 

Naše služby

 

Kardiologické vyšetření se skládá:

  • ze základního pohovoru (anamnézy), se zaměřením na onemocnění kardiovaskulárního aparátu včetně rodinné zátěže
  • kompletního laboratorního vyšetření
  • specializovaných vyšetřovacích metod – echokardiografie, ergometrie, Holterovské vyšetření či ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM)
  • diagnostické rozvahy s návrhem terapie, která je vždy individuální

V rámci preventivního programu jde zejména o stanovení kardiovaskulárního profilu s případnou včasnou kontrolou základních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (např. arteriální hypertenze, lipidogramu, metabolických odchylek, apod.). Dále je toto vyšetření zaměřeno na úpravu životního stylu, kde můžeme navázat na již zaběhlé vyšetřovací metody našeho centra – jako USG vyšetření karotid a rehabilitační programy.

Základní charakteristika vyšetřovacích metod:

Echokardiografie – je specializované, ultrazvukové vyšetření srdce, které podává informace o srdeční funkci, poruchách kinetiky, o stavu chlopenního aparátu, zda není přítomna regurgitační či stenotická vada chlopně.

Ergometrie – poskytuje informace o stavu kardiovaskulárního systému při fyzické zátěži (jízda na kole), cenné vyšetření pro aktivní sportovce

EKG Holter – je obvykle 24 hodinová (event. 48 hodinová) monitorace srdečního rytmu. Poskytuje informace o arytmiích či jiných převodních poruchách srdečního rytmu.

ABPM (24 hodinová monitorace krevního tlaku ) – poskytuje kompletní přehled o hodnotách krevního tlaku v průběhu celého dne.

Laboratorní vyšetření:

Z odběru krve stanovujeme základní hodnoty mineralogramu, dále hodnotíme renální a jaterní funkce, kyselinu močovou, kompletní vyšetření lipidogramu, vyšetření štítné žlázy a glykemického profilu. Součástí laboratorních odběrů je také základní vyšetření moče.

V našem centru je poskytována komplexní péče pro pacienty s již přítomným onemocněním srdce a cév, ale i pro ty, kteří chtějí znát svůj kardiovaskulární profil. Náš tým je složen ze specialistů oboru kardiologie, kteří rovněž pracují ve špičkových kardiocentrech v Praze.