Spolupracující centra

ALMEDA, a.s. - privátní nemocnice NERATOVICE

Soukromá Městská nemocnice v Neratovicích byla otevřena v roce 1994. Je vybavena špičkovými diagnostickými a léčebnými zařízeními a řadí se tak k nejmodernějším nemocnicím v České republice

Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje dvěma operačními sály, ambulancemi, 22 lůžky pro pacientky a 14 lůžky pro novorozence.

Kontakty:

Tel.: +420 315 637 111
Web: www.nemocnice-neratovice.cz

MAMODIAGNOSTICKÉ CENTRUM BEROUN A WALTROVKA

Mamodiagnostická centra Beroun a Praha 5 Waltrovka jsou špičková zdravotnická zařízení specializovaná na komplexní diagnostiku onemocnění prsu.

Centra jsou akreditována i pro provádění mamografického screeningu a patří mezi nejlepší centra tohoto druhu u nás.

Obě centra pracují pod vedením prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., se kterým má naše zdravotnické zařízení dlouhodobou spolupráci.
Více na www.mamocentrum.eu a www.waltrovka.eu

MAMODIAGNOSTICKÉ CENTRUM WALTROVKA RADIODIAGNOSTIKA, s.r.o.
Walterovo nám. 329/2
158 00 Praha 5 – Jinonice

MAMODIAGNOSTICKÉ CENTRUM BEROUN RADIODIAGNOSTIKA, s.r.o.
Pod Kaplankou 1888
266 01 Beroun

Profema – Centrum fetální medicíny s.r.o.

Profema – Centrum fetální medicíny s.r.o. je nestátním zdravotnickým zařízením, které nabízí komplexní ambulantní péči v gynekologii a porodnictví. Navíc má toto centrum statut českého školícího centra Nadace Fetální Medicíny v Londýně (FMF- Fetal Medicine Foundation London) a nabízí proto těhotným ženám špičkové služby v oblasti kontroly normálního vývoje těhotenství a diagnostiky jeho případných poruch.

Zvláštní důraz je kladen na screening chromozomálních vad (Downova syndromu, apod.), diagnostiku vrozených vývojových vad a vyšetření vícečetných těhotenství, zvláště jednovaječných. Cílem je provedení léčby plodu ještě v průběhu těhotenství nebo potvrzení nálezu s detailním vysvětlením prognózy budoucím rodičům. Odborné veřejnosti nabízí Profema nejen odborné konsultace komplikovaných případů, ale i široké spektrum teoretických a praktických kurzů fetální medicíny.

Kontakt:
Nad Spádem 641/20 Praha 4, 147 00
Tel.: +420 737 220 878 (Pondělí – Pátek 9-17)
E-mail: info@profema.cz
Web: http://www.profema.cz/

MUDr. Ivanka Kubrová - lékařská praxe v oboru endokrinologie Praha 4

Jsme nestátní odborné zdravotnické pracoviště v Praze 4, ve kterém se věnujeme zejména problematice onemocnění štítné žlázy v souvislosti s poruchami plodnosti a těhotenstvím.

Privátní lékařská praxe je provozována od roku 2003. Poskytujeme odbornou lékařskou péči a konsultační poradenské služby v oboru endokrinologie a vnitřního lékařství.

V ordinaci využíváme moderní přístrojové vybavení včetně sonografického přístroje s Dopplerovským systémem. Provádíme odběry tkáně štítné žlázy tenkou jehlou pod sonografickou kontrolou a zajišťujeme vyšetření těchto vzorků ve specialisované laboratoři.

Pacientům s kolísavým krevním tlakem provádíme tzv.Holterovské vyšetření krevního tlaku, při kterém je pacient monitorován a měřen v pravidelných intervalech v průběhu 24 nebo 48 hodin.

V indikovaných případech vyšetřujeme aktivitu srdce pomocí vyšetření EKG.

Zajišťujeme odběry krve na vyšetření nejen v rozsáhlé síti odborných laboratořích po celé Praze, ale i po celé ČR. Respektujeme volbu a možnosti pacienta. U vysoce specialisovaných vyšetřeních pečlivě volíme odběrová pracoviště.

Objednáváme k vyšetření nebo ke konsultaci v přesně stanoveném termínu s minimální čekací dobou na základě předchozího telefonického kontaktu.

Poskytujeme vyšetření na základě smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.

Dlouhodobě spolupracujeme s centry reprodukční medicíny. Věnujeme se zejména problematice onemocnění štítné žlázy v souvislosti s poruchami plodnosti a onemocněním štítné žlázy v souvislosti s těhotenstvím .

Součástí našich služeb jsou vyšetření a konsultace na vlastní žádost osob bez úhrady zdravotní pojištovnou. Zde jsou převážně požadovaná vyšetření štítné žlázy před plánovaným těhotenstvím k odhalení skryté „tzv. latentní„ poruchy štítné žlázy, která by mohla bránit otěhotnění, nebo by mohla být rizikovým faktorem pro zdárný průběh těhotenství. V případě zjištěné odchylky navrhujeme další postup a léčbu.

Poskytujeme péči i pacientům, kteří nejsou plátci zdravotního pojištění.

Kontakty:
Za Jalovým dvorem 7a/1949 142 00 Praha 4, Krč
Tel: +420 241 471 929
Email: info@medisark.cz
Web: http://www.medisark.cz

GYNHELP – MUDr. Jan Sadílek

V naší ambulanci se snažíme poskytovat komplexní gynekologicko-porodnickou péči včetně té nadstandardní. V naší ambulanci se snažíme poskytovat komplexní gynekologicko-porodnickou péči včetně té nadstandardní. V oblasti gynekologie a porodnictví nabízíme:

· preventivní gynekologické prohlídky zaměřené především na vyhledávání předrakovinových stádií hrdla děložního

· kolposkopické vyšetření děložního čípku

· léčení akutních či chronických gynekologických onemocnění

· očkování proti rakovině děložního čípku

· antikoncepční poradenství

· konzultace a léčbu v oblasti klimakteria (přechodu), úniku moči, plánování gravidity

· standartní i nadstandardní prenatální péči (péči o těhotné), včetně možnosti konzultace 24 hodin denně

· komplexní ultrazvukovou diagnostiku s možností fotodokumentace

· diagnostiku a léčbu neplodnosti, včetně zajištění možnosti operační léčby či následné péče IVF centra

· používání gynekologických pomůcek na jedno použití (vyšetřovací zrcadla, cytobrushe, atd.)

· zajištění provedení malých gynekologických operačních výkonů včetně "kosmetických" výkonů na zevním genitálu

· zajištění komplexní operační gynekologické léčby včetně miniinavzivních metod (laparoskopie)

· možnost zajištění gynekologicko-porodnické péče v soukromé nemocnici v Neratovicích s možností nadstandardní péče

· telefonické či e-mailové konzultace včetně 24 hodinového servisu

· vydávání léků přímo v ordinaci či zasílání receptů poštou

· objednání na předem určený čas s minimální čekací dobou

· zajištění gynekologického vyšetření či ošetření i mimo ordinační hodiny

· informování o výsledcích prostřednictvím e-mailu, telefonu či sms

Objednání na telefonním čísle 274 863 800. Naše ordinace sídlí v malé poliklinice v Tenisové ulici č. 981 v Praze 10 Hostivaři. Přímo před poliklinikou se nachází parkoviště.

www.gynhelp.cz

PRODENTAL - komplexní péče o zuby

V roce 2002 vznikla ze soukromé zubní ordinace MUDr. Eduarda Kuhna nová zubní ordinace PRODENTAL jako výsledek dlouhodobé odborné strategie MUDr. Eduarda Kuhna a MUDr. Františka Urbana, CSc. Nově vzniklé pracoviště poskytuje pacientům moderní komplexní služby v oboru zubního lékařství na základě vysoké odborné kvalifikace a nadstandardního stávajícího technického vybavení.

Kontakty:
EGON BUSINESS CENTRE, 7. patro
Kischova 1732/5, 14000 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 261 711 062, +420 731 164 233
Web: www.prodental.cz

MUDr. Daniela Tůmová - GASTROENTEROLOGIE

Komplexní péče v oboru gastroenterologie - gastroskopie, kolonoskopie, polypektomie. Velmi erudovaná péče, milý personál a příjemné prostředí.

Zdravotní pojišťovny: 111, 207, 211, 201

Kontakt:
Raškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 105 414
E-mail: d.tumova@post.cz

ORL centrum

Naše ORL ambulance je nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá diagnostikou a léčbou ušních, nosních a krčních chorob u dětí i dospělých.

Máme uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven.

Můžete nás navštívit i bez doporučení praktického lékaře.

Nabízíme rozšířenou pracovní dobu a možnost objednání k vyšetření na konkrétní čas. Používáme moderní vyšetřovací metody a přístroje.

Co garantujeme?

  • Vstřícný a individuální přístup k pacientovi a jeho potřebám.
  • Vztah na bázi osobní důvěry mezi pacientem a lékařem.
  • Důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.

Více informací na www.orlcentrum.cz

MUDr. Blanka Staňová - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Vážení pacienti,
plně doporučujeme tuto soukromou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, kde ordinuje velmi erudovaná a zkušená lékařka MUDr.Blanka Staňová.
Ordinace má smlouvy se zdravotními pojišťovnami:  111, 201, 205, 207, 211, 213, 333
Ošetřujeme rovněž smluvní pojištěnce pojišťovny 333 - Pojišťovna VZP a.s.

Možnost dohody nadstandardní péče.


Kontakty:
Adresa: Hostinského 1533, 155 00 Praha-Jihozápadní město
Telefon do ordinace: 235 519 626, 235 519 626
Telefon do ordinace v Tuchoměřicích: 776 667 100
Email: ordinace@seznam.cz
Web: www.mudrstanova.cz

Dula Simona

NEJKRÁSNĚJŠÍ, NEJEMOTIVNĚJŠÍ A NEJÚCTYHODNĚJŠÍ SLUŽBA, KTEROU ŽENA ŽENĚ MŮŽE POSKYTNOUT

Web: www.dula-simona.cz

Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie a porodnictví a neonatologie a v řadě komplementárních oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice.

Kontakty:
Tel.: (+420) 296 511 111
Web: www.upmd.cz

Fakultní nemocnice v Motole

Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. Poslání shrnuje heslo: "fnmotol.cz: sloužíme generacím".

Vizí do budoucnosti je učinit z nemocnice „vlajkovou loď“ českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče.

Efektivní systém řízení nemocnice včetně plánu kontinuálního zvyšování kvality je pro naplnění poslání i vize nezbytný.

Kontakty:
Tel: 224 431 111
Web: www.fnmotol.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kontakty:
Tel.: 224 961 111
Web: www.vfn.cz

FertiCare Prague centrum reprodukční medicíny

Klinika FertiCare Prague je nestátním zdravotnickým zařízením zabývajícím se léčbou neplodnosti včetně genetické diagnostiky. FertiCare Prague nabízí nejvyspělejší možnosti, které obor asistované reprodukce v současné době poskytuje, což umožňuje cílit terapii na míru dle individuálních potřeb každého klienta.

Kontakty:
Tel.: 222 997 100
E-mail: ivf@ferticare.cz
Web: www.ferticareprague.eu
Adresa: Radlická 1c, 150 00 Praha 5
Skype: FertiCare Prague
Facebook: https://www.facebook.com/ferticareprague/